Κατάψυξης

Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατάψυξης κατασκευάζονται με panel πολυουρεθάνης πάχους από 80mm – 100mm σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση και βάση των διαστάσεων του διαθέσιμου χώρου.