Θερμοθάλαμοι

Οι θερμοθάλαμοι γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χώρους μαζικής εστίασης, με σκοπό τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας των  σφολιατοειδών (αυτό επιτυγχάνεται με ξηρά θέρμανση, ή με αέρα ή χωρίς αέρα ή με αέρα και υγρασία)  γι΄ αυτό το λόγο ο τρόπος κατασκευής τους ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε…