Θερμαινόμενες βιτρίνες

Οι βιτρίνες οι θερμαινόμενες γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χώρους μαζικής εστίασης, με σκοπό τη προβολή αλλά και την σωστή θερμοκρασία των  σφολιατοειδών (αυτό επιτυγχάνεται με ξηρά θέρμανση, ή με αέρα ή χωρίς αέρα ή με αέρα και υγρασία)  γι΄ αυτό το λόγο ο τρόπος κατασκευής τους ποικίλει ανάλογα με…