Λάντζες

Οι Λάντζες εισόδου - εξόδου πλυντηρίου χρησιμοποιούνται συνήθως σε χώρους μαζικής εστίασης που ο καθαρισμός η πλύση και η αποθήκευση σκευών πρέπει να γίνεται αρκετά γρήγορα, γι΄ αυτό το λόγο ο τρόπος κατασκευής τους ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία…Έτσι έχουμε : ● Λάντζες εισόδου - εξόδου πλυντηρίου…