Ερμάρια

Τα ερμάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε χώρο μαζικής εστίασης, γι΄ αυτό το λόγο ο τρόπος κατασκευής τους ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία… Έτσι έχουμε :   ● Ερμάρια με συρόμενες πόρτες                       ● Ερμάρια με ανοιγόμενες πόρτες                       ● Ερμάρια κοντά                       ● Ερμάρια χωρίς πόρτες                       ● Ερμάρια θερμαινόμενα                       ● Ερμάρια…