Το Χωριάτικο Νέα Ερυθραία

.....

....

Το Χωριάτικο στη Νέα Ερυθραία.